"От скрина до музейната витрина"

 

 

Общински Музей „Алекси Рилец“, гр. Рила стартира доброволна дарителска кампания за

събиране на експонати от територията на град Рила и околните населени места.

 

Ако имате старинни предмети, които не ползвате,

а само събират прах във Вашия дом – дарете ги на музея.

 

По този начин ще запазим българската история.

Всеки дарител ще получи свидетелство за дарение и специална покана за откриването на музея.

 

Телефон : 0886 898 956