За контакт:

 

За контакт с представители на музея, организиране на групови посещения и информация, свързана с музея.

 

Телефон: 0886 898 956

 

Email: rilainfo@abv.bg

 

aдрес: п.к. 2630, гр. Рила, ул. „Васил Демиревски“ № 2